Παραδείγματα αποτελεσμάτων μαθήματος InDesign

bg

Στο slideshow δεξιά σας παραθέτω μερικά από τα ρεαλιστικά αποτελέσματα που μπορούν σταδιακά να επιτευχθούν με τις γνώσεις που θα πάρετε μετά το πέρας των μαθημάτων. Σας υπενθυμίζω ότι τα μαθήματα απευθύνονται και σε εντελώς αρχάριους.